Quá trình từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp Quá trình từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp tại trường tiếng Nhật Anabuki sẽ được tiến cử học tiếp lên các trường chuyên môn thuộc hệ thống trường Anabuki và được miễn giảm tiền nhập học. (Có một số trường không được miễn). Ngoài ra còn có chế độ học bổng (miễn một nửa học phí). Bên cạnh đó, khi có nguyện vọng học tiếp lên các trường đại học, đại học ngắn hạn, trường chuyên môn không thuộc hệ thống trường Anabuki nhà trường cũng sẽ viết thư giới thiệu.

BIỂU ĐỒ QUÁ TRÌNH TỪ LÚC DU HỌC NHẬT BẢN ĐẾN LÚC TỐT NGHIỆP

BIỂU ĐỒ QUÁ TRÌNH TỪ LÚC DU HỌC NHẬT BẢN ĐẾN LÚC TỐT NGHIỆ